Poszukujemy Asystenta  Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby na stanowisko asystenta osobistego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 dla osoby z niepełnosprawnością mieszkającej w gminie Jarocin. Usługa asystencji osobistej ma polegać na:
– wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.

Osoba na w/w stanowisko musi spełniać jeden z dwóch warunków:
–    posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

     Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W góręLinki:

Skip to content