Poszukujemy Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

W 2022r. Powiat Jarociński pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pilnie poszukuje 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które muszą spełniać łącznie 2 warunki:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 07.03.2022r. pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W góręLinki:

Skip to content