16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m.in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu.

Kampania  od  30 lat organizowana  jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership).

Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Koordynatorką Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć w Polsce jest Fundacja Autonomia, która prowadzi stronę internetową kampania16dni.pl z najważniejszym informacjami o kampanii oraz kalendarz wydarzeń.  Fundacja Autonomia w tym roku swoje działania skupia na prewencji przemocy i reagowaniu na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i w krajach udzielających schronienia.
Kobiety stanowią 96%  osób poszukujących w Polsce schronienia po 24 lutego 2022. Czas wojny i działań zbrojnych to czas ogromnego zagrożenia przemocą ze względu na płeć wobec kobiet i dziewczynek  oraz osób z grup mniejszościowych. Wraz z wojną we wschodniej Ukrainie i zwiększoną obecnością wojskową na zamieszkałych obszarach, wzrosła liczba zgłoszonych przypadków przemocy ze względu na płeć, w tym  przemocy seksualnej. Uchodźcy-kobiety są szczególnie narażone na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć, w tym seksualnej (SGBV), handlu ludźmi i wyzysku, przemocy strukturalnej i interpersonalnej.

8 grudnia Fundacja zaprasza na seminarium on-line, organizowane w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa oraz Przedstawicielstwem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce pn:

„Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi w krajach udzielających schronienia”

  Zapisy na seminarium 8 grudnia: autonomia.org.pl/aktualnosci/seminarium

  Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. in. poprzez: budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, oraz  wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

 Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2 , ( budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60,  509 543 109

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

   POTRZEBUJESZ POMOCY- PRZYJDŹ lub ZADZWOŃ !!!!!

^ W góręLinki:

Skip to content