Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w związku z powyższym  PCPR  do dnia 08.09.2023 r. przyjmuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w w/w programie.

Druk zgłoszenia poniżej:

Zgłoszenie.pdf

Więcej informacji o programie w linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

^ W górę

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie z dnia 29 grudnia  2022r  informujemy, że dzień 14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. W zamian 26 sierpnia 2023r. (sobota) będzie dniem pracującym. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  pracuje bez zmian.

^ W górę

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności oraz kart parkingowych


Informujemy, że ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. nr 852) wprowadza
z dniem 6 sierpnia 2023 r.
zmiany dotyczące ważności orzeczeń i kart parkingowych, których ważność upłynęłaby w okresie COVID-19

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności – zgodnie z art. 23 powyższej ustawy:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.– zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  1. Karty parkingowe:

1) zgodnie z art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) – dotyczy osób fizycznych – zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie 1 – 3, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2) zgodnie z art. 24 ust 2. powyższej ustawy, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu,zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.- dotyczy placówek.

^ W górę

„Jak dbać o swoje bezpieczeństwo czyli o siebie w domu, przedszkolu, na placu zabaw, na ulicy i różnych innych miejscach”

Pod takim tytułem w dniach 12.06-14.06.2023r. odbyły się zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 3- 6 lat  w przedszkolu “Promyczek” w Jarocinie.

Celem spotkań było przede wszystkim

* przekazanie dzieciom wiedzy i rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.

* nauczenie dzieci, że są zachowania, które mogą krzywdzić innych lub im się nie podobać,

* nauczenie dzieci bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego mówienia „nie” (tzw. bezpiecznych zasad),

* nauczenie dzieci, że krzywdzenie jest nieakceptowane.

* przekazanie dziecku, że istnieją różne formy kontaktu i niektórych z nich może ono nie lubić lub są niedozwolone.

* przekazanie dziecku wiedzy, że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności powodujących dyskomfort, smutek czy strach.

* zachęcanie dzieci do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych.

* przedstawienie osób i miejsc, w których każde dziecko może szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

^ W górę

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ

W środę, 7 czerwca, w Sali Domu Kultury w Kotlinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy Kotlin.

Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie, a skierowana była do mieszkańców gminy Kotlin. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo, a celem wspólne określenie zagrożeń, z jakimi zebrani w sali goście spotykają się na co dzień.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, którzy mieli możliwość zapoznania się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Rafała Komendzińskiego stanem bezpieczeństwa w gminie. Obecni byli także przedstawiciele GOPS-u w Kotlinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie, Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz ZUS-u.

Podczas spotkania przedstawiciele OIK i Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kotlin omówili problematykę znęcania się nad osobami starszymi przez ich bliskich. Omówiono trudności związane z zawiadamianiem odpowiednich służb o problemie znęcania się nad osobą starszą, wskazano możliwości i sposoby reagowania na krzywdę innych, wspomniano o roli świadka, którego odpowiednia reakcja może uratować komuś życie lub  zmienić trudny los. Poinformowano o nowych przepisach, które sprawiają, że sprawca przemocy może zostać odseparowany od ofiary już podczas interwencji policji.

Zwrócono uwagę na ważne numery kontaktowe czyli 112 ( wezwanie interwencji policji), 62 747   74 60 lub 509 543 109 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej , ul. Dworcowa 2, Jarocin, oraz 62 740 54 83 Zespól Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kotlin przy GOPS w Kotlinie, oraz telefon zaufania dla osób starszych 22 635 09 54

^ W górę

Ogłoszenie o naborze stażysty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje stażysty na stanowisko: pracownik biurowy.

Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.

Czas trwania stażu: 4 miesiące, z zatrudnieniem po stażu na 1 miesiąc – umowa o pracę min. 0,5 etatu lub umowa zlecenie z wynagrodzeniem odpowiadającym min. połowie najniższego wynagrodzenia.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 lipca.

Wymagania:wykształcenie minimum średnie, komunikatywność.

Wymagane dokumenty: CV

Dokumenty należy składać w terminie do  20 czerwca 2023 r. osobiście lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pcprjarocin.pl.

^ W górę

Spróbuj sobie pomóc

  Piękny wiosenny czas, słońce za oknem, soczysta zieleń drzew, to piękno przyrody i urok skąpanego słońcem miasta, które ma wywoływać uśmiech na naszych twarzach bezwzględnie. Jednak…

… w niejednym domu dzieją się trudne historie, które sprawiają, że uśmiech jest słaby lub w ogóle go nie ma… Barbara zajmująca się dziećmi pragnie zrobić tak wiele dla nich, wychodzi na spacery, robi zakupy pchając wózek z dwójką maluchów, przygotowuje posiłki, spotyka się z matką która zachwyca się urokliwymi wnukami. Jest spokojnie  i pozornie dobrze.

Kiedy nadchodzi popołudnie Barbara czuje lęk i niepewność, jest coraz bardziej smutna i przygnębiona, mimo wiosny, mimo uśmiechu i radosnych spojrzeń swoich dzieci…Wkrótce wróci on, ten, który jest ciągle niezadowolony, rozdrażniony a przede wszystkim pod wpływem alkoholu, którego woń unosi się w domu…

Próbowała rozmawiać, prosić by coś zrobił ze swoim uzależnieniem….nic nie pomogło i nie pomaga a Barbara jest coraz bardziej słaba i bezsilna…

   Jeśli chcesz o tym porozmawiać, nie czuć aż takiej bezsilności przyjdź lub zadzwoń postaramy się coś zaradzić, wesprzeć: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jarocin, ul. Dworcowa 2, tel. 509 543 109, lub 62 747 74 60.

Jednocześnie informujemy, że swoją działalność rozpoczęła rodzinna grupa Al-Anon, która zaprasza na spotkania które odbywają się w każdą środę o godz. 18.00 w salce dolnego kościoła O. O. Franciszkanów w Jarocinie.

Jeśli czujesz, że w Twoim bliskim otoczeniu występuje problem z osobą nadużywającą alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych skorzystaj z zaproszenia.

^ W górę

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie z dnia 29 grudnia  2022r  informujemy, że dzień 9 czerwca 2023r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. W zamian 24 czerwca 2023r. (sobota) będzie dniem pracujący. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  pracuje bez zmian.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 2 czerwca 2023 (piątek) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W góręLinki:

Skip to content