Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.)

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.). W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji i inne instytucje pomocowe. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy, gdzie w dniach od 19 – 23 lutego 2024r. w godz. od 13.00 do 15.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Al. Niepodległości 15, Jarocin. Na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znaleźć informacje dotyczące pełnionych dyżurów w Jarocinie, w Żerkowie, Kotlinie i Jaraczewie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie można uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30, a po umówieniu telefonicznym lub osobistym także wsparcie psychologiczne i/lub prawne tel. 62 747-74-60, 509 543 109.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To miejsca, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Jest to wsparcie prawne i psychologiczne, a w razie potrzeby również pomoc materialna, dostosowana do potrzeb.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarocinie (Okręgowy Ośrodek w Kaliszu)

Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym poniżej numerem telefonu.
Jarocin pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, tel.: 735 977 600
Wtorek 15:00 – 20:00
Środa 15:00 – 20:00

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

^ W górę

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

6 lutego obchodzimy corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Hasło przewodnie w 2024r. brzmi: ,,Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W dniu 08.02.2024r. odbyły się spotkania profilaktyczne dla dzieci w wieku 7- 13 lat w Szkole Podstawowej w Mieszkowie. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie: Elżbieta Cuprych i Anita Bachorz.

Przedstawiono zalety korzystania z internetu a także zagrożenia które przenoszą się z realnego świata do świata wirtualnego m.in. : flaming, trolling, grooming, hejt i in. Podkreślono jak ważne jest aby chronić swoją prywatność w internecie, rozmawiać z osobą zaufaną jeśli coś jest nie tak, nie ufać osobom poznanym w sieci, szanować innych w sieci a także zwrócono uwagę aby korzystać z internetu z umiarem.

Dzieci i młodzież zostali zachęcani do odwiedzenia bezpiecznej strony internetowej: www.sieciaki.pl gdzie znajduje się szereg gier, zabaw, łamigłówek, które umilą im czas a zarazem będą bezpieczne i wprowadzą szeroko w świat wiedzy i fantazji. Zapoznano dzieci i młodzież z telefonem zaufania 116 111 gdzie dzwoniąc mogą uzyskać pomoc i wsparcie od specjalistów.

W młodszych klasach dzieci otrzymały materiały do kolorowania z sieciakowymi poradami, natomiast starsze klasy mogły wspólnie rozwiązać test bezpiecznego korzystania z neta.

Uważajcie na siebie w sieci!

^ W górę

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 • Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
 • Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 • Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 • Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 • Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 • Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 • Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie
Ul. Dworcowa 2 
63-200 Jarocin
Tel 62 505- 46-06
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

^ W górę

Ogłoszenie o naborze stażysty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje stażysty na stanowisko: pracownik biurowy.
Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, komunikatywność.
Wymagane dokumenty: CV
Dokumenty należy składać w terminie do 15.01.2024 osobiście lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pcprjarocin.pl.

^ W górę

UWAGA – Wniosek o świadczenie wspierające

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem należy przesłać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań, tel. 61-854-13-92, 61-854-13-70.

Do pobrania:
1. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.pdf
2. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.pdf

^ W górę

Zarządzenie nr 15/2023

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Pobierz

^ W górę

#MakeLoveNotPrzemoc

W czasie 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć (25.11-10.12) mężczyźni na całym świecie wpinają w klapy marynarek białe wstążki po to, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy.

Make Love NOT Przemoc

Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Upamiętnili tym 24 kobiety, które zginęły w 6 grudnia 1989  w tzw. masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski mężczyzna wkroczył na Politechnikę i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Wybierał ofiary ze względu na ich płeć. W Kanadzie 6 grudnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Przemocy Wobec Kobiet.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

^ W górę

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m. in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu. Kampania od 30 lat organizowana jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

UNiTE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
(Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt).

Inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie osób doznających przemocy. Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Na terenie województwa Wielkopolskiego członkini Zarządu Województwa Paulina Stochniałek angażuje się w wielkopolską akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #Make Love not przemoc.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy domowej. Prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną. Wielkopolska kampania – podobnie jak poprzednie lata – jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Problemem przemocy domowej w Powiecie Jarocińskim zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2, (budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60, 509 543 109, nasz e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY LUB CHCESZ POMÓC OSOBIE ZE SWOJEGO OTOCZENIA – PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA !!!!!

^ W górę

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Kobiet

Spotkania grupy wsparcia dla kobiet wraz z elementami treningu umiejętności radzenia sobie w kryzysie rozpoczęły się 9 października i będą trwać do 11 grudnia. Grupa została utworzona z myślą o kobietach potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych mająca na celu poprawę zdrowia psychicznego. Uczestniczki dzielą się między sobą trudnymi doświadczeniami życiowymi, przeżytymi emocjami jednocześnie uczą się wyznaczania własnych granic, świadomości że szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Takie spotkania są również pozytywną odskocznią od codzienności i możliwością spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 14.11.2023r. kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W góręLinki:

Skip to content