Konkurs pt. „Miłość z podbitym okiem”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez biuro poselskie posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Elżbietę Radziszewską

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne, osłabia udział kobiet 
w rozwoju, ogranicza ich aktywne zaangażowanie w takie kwestie jak pokój, bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Stanowi poważną przeszkodę w osiąganiu międzynarodowych założeń dotyczących rozwoju.
Sekretarz Generalny ONZ

Konkurs pt. „Miłość z podbitym okiem”

Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana  jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również  psychiczną lub ekonomiczną.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad, list itp.) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej.
Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych 
z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod  wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia  30 kwietnia  2016 r. (liczy się data stempla pocztowego na lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej – data wysłania maila). Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do grona dwudziestu finalistów/finalistek konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się w czerwcu 2016 r.( o szczegółowym terminie  poinformujemy w osobnej korespondencji) w Sejmie RP w Warszawie. Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia przyznane przez członków Kapituły konkursu.

Prace nadsyłamy na adres: Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej, ul. Słowackiego 13, 
97- 300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Miłość z podbitym okiem”
lub  milosc.z.podbitym.okiem@gmail.com, bardzo proszę o podawanie adresu do korespondencji, może być adres e- mail lub tel. komórkowy.

Zapraszamy do udziału
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Anetta Kowalska: kowalska.anetta@gmail.com, tel 44 649 78 27 (501 437 458)
Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do biura Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie, ul. Szubianki 21 , tel. 62 747-74-60 celem zapoznania się                  z regulaminem konkursu i podpisaniem oświadczenia dotyczącego zapoznania się                  z warunkami udziału  w konkursie.

^ W góręLinki:

Skip to content