Możliwe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W dniu 10.12.2019r. PFRON zamieścił informację pod adresem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-1-stycznia-wnioski-na-dofinansowanie-turnusu-rehabilitacyjnego-lub-przedmiotow-ortopedycznych-mo/
o dodatkowej możliwości składania wniosków w 2020r. na turnus rehabilitacyjny
i przedmioty ortopedyczne za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

W związku z powyższym prawdopodobnie zmienione zostanie Zarządzenie nr 21/2019
z dnia 03.12.2019r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych oraz załączniki do w/w Zarządzenia (także druk wniosku o dofinansowanie), żeby „druki” były jednolite z zamieszczonymi przez PFRON w Systemie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ w momencie otrzymania wytycznych z PFRON poinformujemy o ewentualnych zmianach.

^ W góręLinki:

Skip to content