Zmiana Zarządzenia – Turnus 2020

Szanowni Państwo

W związku z możliwością złożenia w 2020 roku wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, Dyrektor PCPR w Jarocinie wydał nowe Zarządzenie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Tym samym utraciło moc Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 03.12.2019 roku

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Jarocinie z dnia 19.12.2019r. jest. m.in. to, że został usunięty załącznik nr 4 do wniosku (Informacja o sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej o potrzebie rozwijania jej umiejętności społecznych). Zgodnie z tym prosimy osoby, które wcześniej pobrały wniosek z w/w załącznikiem o jego niewypełnianie, gdyż nie jest on już wymagany.

Więcej informacji pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/system-sow-od-2020-on-line/

oraz w poniższym Zarządzeniu.

Do pobrania: Zarządzenie nr 22 z dnia 19 grudnia 2019 roku Dyrektora PCPR w Jarocinie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

^ W góręLinki:

Skip to content