NABÓR DO PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ogłasza nabór do programów „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta (wniosek można złożyć do 31.12.2023r.) oraz  „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Dostępne mieszkanie (wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024r.). Nabór odbywa się poprzez system SOW.

Celem Programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi,

– posiadać status absolwenta wszystkich typów szkół uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej i oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Celem Programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

– złożyć oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu lub budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

– złożyć oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu,

– w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu 724 555 026 / 62 503 37 33.

^ W góręLinki:

Skip to content