Zmiany „Aktywny Samorząd” 2022

Zarząd PFRON podjął decyzję o zmianie uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.Zmiana dotyczy ustępu 9 punkt 3 litera a) ww. dokumentu, który otrzymał nowe brzmienie:
„a) w Zadaniu 1 – 16.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,”.
Wprowadzona zmiana przewiduje wyznaczenie wyższej kwoty dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przyznawanej przez powiat bez rekomendacji eksperta PFRON. Powiat może obecnie przyznać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bez rekomendacji eksperta PFRON, do kwoty 16.000,00 złotych, a nie jak dotychczas – do kwoty 10.000,00 złotych. Efektem wprowadzonej zmiany będzie przyspieszenie procedury zaopatrzenia Beneficjentów w potrzebny wózek.

^ W góręLinki:

Skip to content