Po poradę, wsparcie, rozmowę do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Informujemy iż od miesiąca marca br wznawiamy porady prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego.

Porady będą obejmowały prawo rodzinne i opiekuńcze oraz porady prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Jakie sprawy sądowe są najczęstsze na gruncie przepisów prawa rodzinnego?

 • o rozwód,
 • o separację i zniesienie separacji,
 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • o podział majątku małżeńskiego,
 • o władzę rodzicielską, w tym ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy,
 • o alimenty, w tym o podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów,
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi rodziców, dziadków, innych osób,
 • o zmianę kontaktów lub zakazanie kontaktów,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • o ustalenie ojcostwa i in.

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce?

Przemoc domowa zachodzi wtedy, gdy członek gospodarstwa domowego próbuje wymusić uległość, wykorzystując swoją przewagę skłonić do określonego zachowania, bądź upokarza innych członków rodziny. Udowodnienie przemocy domowej bywa trudne, najczęściej uznaje się, że ma ona miejsce, gdy spełnione zostaną następujące cechy:
– relacje mają charakter podporządkowania, jedna ze stron wykorzystuje przewagę by zdominować drugą stronę,
– działania sprawcy są zamierzone,
– poprzez działania sprawcy następuje naruszenie dóbr osobistych i praw jednostki,
– działania sprawcy wywołują u ofiary poczucie krzywdy, bólu, cierpienia, narażają ofiarę na utratę zdrowia (także psychicznego) i życia.

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić?

Ofiary przemocy domowej powinny złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Rodzina, w której stwierdzono występowanie przemocy, powinna mieć uruchomioną procedurę tzw. niebieskiej karty- jest to oficjalny dokument, w którym wymieniane są fakty związane z przemocą, często też jest dowodem podczas rozpraw rozwodowych. Procedura ta ma charakter interwencyjno-pomocowy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy, możesz zadzwonić na “Niebieską linię”

Na terenie Powiatu Jarocińskiego możesz zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie do pracownika socjalnego, który udzieli pomocy i wsparcia w kryzysie, umówi do psychologa lub prawnika, możesz wykonać telefon do pracownika socjalnego w swojej gminie gdzie są powołane Zespoły Interdyscyplinarne ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas rozmowy konsultanci udzielą Ci wsparcia i porady.

 Kontakt z prawnikiem, który wyjaśni, jakie prawne kroki możesz podjąć jako ofiara przemocy w rodzinie możesz umówić pod nr telefonu: Tel. 62 747 74 60,   509 543 109
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2 (budynek dworca kolejowego, I piętro)

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń  i umów się na spotkanie
Dyżury prawnika i psychologa będą odbywały się popołudniami

^ W góręLinki:

Skip to content