Poszukujemy Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

 W 2023r. Powiat Jarociński pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy muszą spełniać jeden z dwóch warunków:
–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Usługi asystencji osobistej będą polegać na pomocy asystenta w:
–  wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
–  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
–  załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
–  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, kino).

Okres realizacji Programu styczeń-grudzień 2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W góręLinki:

Skip to content