„Zatrudniasz niepełnosprawnego – wygrywasz”

Odział PFRON w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach panelowych pn.: „Zatrudniasz niepełnosprawnego – wygrywasz”

Program szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:

I panel (16.11.2018 r. godz. 11:00 – 13:00):
Korzyści dla pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne:

a) zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
b) pomoc finansowa w dostosowaniu stanowiska pracy;
c) dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
d) program „Praca-Integracja”:
– pomoc w rekrutacji i zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością;
– dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
– dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
– podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie szkoleń.

II panel (16.11.2018 r. godz. 13:00 – 15:00):
Korzyści dla instytucji publicznych zatrudniających osoby niepełnosprawne:

a) zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
b) program „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”:
– wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnionych w ramach programu osób niepełnosprawnych;
– adaptacja pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy;
– podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie szkoleń;
– dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
– dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Lindego 6 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie, najpóźniej do 14.11.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl , danych kontaktowych zawierających następujące informacje:
– nazwa pracodawcy/instytucji;
– imię i nazwisko uczestnika szkolenia;
– adres e-mail;
– telefon;

Prosimy również o potwierdzenie, czy w ramach szkolenia organizowanego 16 listopada br. byliby Państwo obecni odpowiednio: na I panelu, na II panelu, czy też na obu częściach.

Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z panią Anną Brych: 61 666 46 15.

^ W góręLinki:

Skip to content