Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie1.pdf
SIWZ: siwz1.pdf
Formularz ofertowy: formularzofertzal1.pdf, formularzofertazal1.doc
Umowa: umowazal2.pdf
Wykaz usług: wykazuslugzal3.pdf, wykazuslugzal3.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal4.pdf, wykaznarzedzizal4.doc
Wykaz osób: wykazosobzal5.pdf, wykazosobzal5.doc
Oświad. o wpisie: oswiadowpisiezal6.pdfoswiadowpisiezal6.doc

^ W góręLinki:

Skip to content