Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: ogloszenie2.pdf
SIWZ: siwz2.pdf, siwz2.doc
Formularz ofertowy: formularzofertzal11.pdf, formularzofertzal11.doc
Umowa: umowazal21.pdf, umowazal2.doc
Wykaz usług: wykazuslugzal31.pdf, wykazuslugzal31.doc
Wykaz narzędzi: wykaznarzedzizal41.pdf, wykaznarzedzizal41.doc
Wykaz osób: wykazosobzal51.pdf, wykazosobzal51.doc
Oświad. o wpisie: oswiadowpisiezal61.pdf, oswiadowpisiezal61.doc

^ W góręLinki:

Skip to content