Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł p.n.: USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – USŁUGA PSYCHOLOGICZNA –  (na rok 2024)

a) Prowadzenie psychologicznych zajęć indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne  
b) Prowadzenie psychologicznych zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne 

w ramach projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Załączniki:

^ W góręLinki:

Skip to content