Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 861) do dnia 05 czerwca 2021 roku ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym jest mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021r. poz. 573). Ze względu na zaistniała sytuację epidemiologiczną w kraju podany termin ten może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będzie możliwości prawnej organizowania turnusów oraz przekazania dofinansowania do Organizatora turnusu.

W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie zaplanowanych terminów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz śledzenie strony internetowej, na której będą umieszczane bieżące komunikaty.

^ W górę

Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 729) do dnia 03 maja 2021 roku ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym jest mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021r. poz. 159). Ze względu na zaistniała sytuację epidemiologiczną w kraju podany termin ten może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będzie możliwości prawnej organizowania turnusów oraz przekazania dofinansowania do Organizatora turnusu.

W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie zaplanowanych terminów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz śledzenie strony internetowej, na której będą umieszczane bieżące komunikaty.

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 19.04.2021r. – II Posiedzenie Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 12.04.2021r.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.03.2021r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I – od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.08.2021r.,
– Moduł II – od 01.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

^ W górę

OIK – 28.01.2021r. – nieczynny

Informujemy, że w dniu 28.01.2021r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W górę

Grand na wsparcie PCPR

^ W górę

Wnioski o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 01.01.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w następujący sposób:

– w siedzibie PCPR do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.),

– w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wsparcia SOW lub za pomocą platformy e-puap (od 1 stycznia 2021 r.),

– za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy doręczającej przesyłki (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 26/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

^ W górę

PCPR – 31.12.2020r. – czynne do 14.00

W dniu 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie czynne do 14.00.

^ W górę

OIK – 30.12.2020 – nieczynny

Informujemy, że w dniu 30.12.2020r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W góręLinki:Skip to content