Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 2 czerwca 2023 (piątek) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

UWAGA!

Informujemy,  że na podstawie   zarządzenia  nr 12/2022  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie z dnia 29 grudnia  2022 w dniu  2 maja 2023 (wtorek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  będzie nieczynne.                                                                                                   
Natomiast dniem pracującym będzie dzień  20 maja 2023 (sobota).

^ W górę

Ogłoszenie

Poszukujemy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby na stanowisko asystenta osobistego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla osoby niepełnosprawnej mieszkającej w gminie Kotlin. Usługa asystencji osobistej ma polegać na pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino).

Osoba na w/w stanowisko musi posiadać prawo jazdy, a także spełniać jeden z dwóch warunków:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

Życzenia Świąteczne

^ W górę

Uwaga!

W dniu 7 kwietnia br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie czynne do godz. 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

^ W górę

Wykaz przyznanych i nieprzyznanych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych w 2023 r.

Wykaz przyznanych dofinansowań – Turnusy rehabilitacyjne 2023

Wykaz nieprzyznanych dofinansowań – Turnusy rehabilitacyjne 2023

^ W górę

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana jest przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%)i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka

 Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz,że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską
samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.03.2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2022/2023

^ W górę

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, a następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Pomoc będzie można uzyskać bezpłatnie:

– Sad Rejonowy Jarocin:  
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  w dniach od 20 – 26 lutego 2023r. w godz. od 13.00 do 15.00 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie  zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

– Komenda Powiatowej Policji w Jarocinie:
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 20 – 26 lutego 2023r. w godz. 8.00-12.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie przy ul. Bohaterów Jarocina 15 dyżur pełnić będą policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Jarocinie. W dniu 22 lutego dyżur trwał będzie od godziny 8.00 do godz. 20.00.20.02.2023 r,. w godz. 12.00 – 14.00 – Centrum Usług Społecznych w Jarocinie ul. Wrocławska 39

– 22.02.2023 r,. w godz. 12.00 – 14.00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie ul. Poznańska 22
– 22.02.2023 r. w godz. 12.00 – 14.00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie ul. Mickiewicza 5
– 24. 02.2023 r. w godz. 12.00 – 14.00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie ul. Jarocińska

Zachęcamy też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga ofiarom przemocy w rodzinie w formie konsultacji z pracownikami socjalnymi, po przez wsparcie psychologiczne i prawne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dworcowa 2, kontakt telefoniczny: 62 470 74 60,  509 543 109

^ W góręLinki:

Skip to content