Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku sekretarki w ramach prac interwencyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl do dnia 6 lipca br.

^ W górę

Informator – Studiuj bez barier w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wspólnie z poznańskimi
uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami
informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje
dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z
niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się
w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz
wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do
zdobycia wyższego wykształcenia.

^ W górę

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE !

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem naruszającym prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka przy użyciu konkretnych metod i środków. Ofiary zostają zwerbowane a następnie wykorzystywane do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. Handel ludźmi jest powiązany  z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi,  w związku z czym przyjmuje się, iż krajami pochodzenia ofiar są kraje rozwijające się, zaś docelowymi są kraje rozwinięte.

W związku z powyższym problemem Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą  o przekazanie informacji dotyczącej baneru przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK. Pliki wideo dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” są w języku polskim i ukraińskim jak i opublikowane zostały na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska  https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

^ W górę

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

JEŻELI  DOSTRZEGASZ U SIEBIE PROBLEMY Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ, REAGUJESZ AGRESJĄ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH Z PARTNERKĄ LUB INNĄ OSOBĄ Z RODZINY I UWAŻASZ, ŻE TAKIE ZACHOWANIE JEST ZŁE I CHCIAŁBYŚ  JE  ZMIENIĆ  LECZ NIE  WIESZ JAK?

ZGŁOŚ SIĘ  DO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAROCINIE, UL. DWORCOWA 2 I ZAPISZ SIĘ DO UDZIAŁU W  PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM. ZAJĘCIA GRUPOWE ROZPOCZNĄ SIĘ SIERPNIU BR WIEC JEST JESZCZE CZAS NA ZGŁOSZENIE I UDZIAŁ.

PROGRAM JEST BEZPŁATNY I ADRESOWANY DO DOROSŁYCH MĘŻCZYZN, KTÓRZY CHCIELIBY ZREDUKOWAĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE ORAZ UKSZTAŁTOWAĆ POSTAWY PARTNERSTWA I  SZACUNKU WOBEC INNYCH OSÓB.

ZAPISY  I INFORMACJE  POD NUMEREM TELEFONU 62 747 74 60, 509 543 109 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, BIURO NR 5. 

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje pracownika
na stanowisko referenta do Działu Wsparcia Rodziny.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 0,75 etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe (administracja, nauki humanistyczne)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 724 555 028
lub e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl
do dnia 31.05.2022 r.

^ W górę

Informacja

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
czynne do godz. 13:00.

^ W górę

Życzenia

^ W górę

720 720 020 – numer pomocy

720 720 020 to specjalny numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji oraz dla świadków przemocy, pod którym będzie można otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie. Numer 720 720 020 będzie czynny od 25.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Nadzór nad linią pełni doświadczona psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias.

Pod numerem telefonu i na anonimowym czacie będzie dostępny zespół specjalistów/tek: psychologów/żek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Linia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, dla osób które stosują przemoc i chcą poradzić sobie z tym problemem, a także dla obserwujący przemoc w swoim otoczeniu. Każda potrzebująca osoba będzie mogła zadzwonić porozmawiać, uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o problemie.

Kliknij na poniższy obrazek by go powiększyć.

^ W górę

Spotkanie z seniorami w Golinie i Mieszkowie

 W ramach działań profilaktycznych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadził kolejne spotkania z seniorami pt.:“O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”. Odbiorcami pierwszego spotkania w dniu 22.03.2022r byli członkowie Klubu społecznego “Sami Swoi”  w Golinie, natomiast w dniu 24.03.2022r.  Klubu samopomocy “Mieszko” w Mieszkowie.

Podczas spotkań wyjaśniano seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak reagować na to zjawisko oraz gdzie szukać pomocy. 

Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez wzgledu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy  i telefony.

Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Osób Starszych, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.

Jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest Ci smutno, coś cię trapi, odczuwasz pustkę i bezradność
* wysłuchamy,
* udzielimy informacji,
* pomożemy,
* zapewnimy dyskrecję i anonimowość

Telefon  22 635 09 54

“Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją  o połowę”

Godziny dyżurów telefonu:                Dyżur na temat choroby Alzheimera
poniedziałek: 17.00-20.00                   środa 14.00- 16.00
środa:            17.00- 20.00
czwartek:       17.00-20.00

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Niebieska Linia pracuje przez całą dobę.

Telefon   800 120 002.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jarocin, ul. Dworcowa 2

Telefon 62 747 74 60,
509 543 109
od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30

Centrum Usług Społecznych przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Jarocin,ul. Wrocławska 39

Telefon 62 747 01 60,
od poniedziałku do piątku 8.00- 16.00

Komenda Powiatowa Policji, Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15

Telefon  47 775 52 00
Całą dobę

Potrzebujesz pomocy zadzwoń lub przyjdź!!!!!

^ W górę

Wykaz dofinansowań do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dane na dzień 16.03.2022r.

^ W góręLinki:Skip to content