Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA STUDENCI

Szanowni Państwo

Przypominamy, że 10 października upływa termin składania wniosków
w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski o dofinansowanie można składać przede wszystkim w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Jarocinie: Anna Michalak, Jagoda Przysiecka pod nr tel. (62) 505 37 33 lub 724 555 026.

^ W górę

Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” (powrót do zdrowia, powrót do pracy)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer:
22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Ważne: Poszukiwane są osoby, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Dokumenty do pobrania:

^ W górę

Program „Nowy Rozdział”

Podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zapraszamy do wzięcia udziału w Programie „Nowy Rozdział”. Program powstał z myślą o osobach młodych umieszczonych w pieczy zastępczej (16-25 lat), które stoją przed wyzwaniem rozpoczęcia dorosłego życia.

Odkrywanie siebie, swoich mocnych stron i talentów, doskonalenie stylu komunikacji, prezentacji i autoprezentacji, udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, tworzenia CV i uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej, a to wszystko podczas grupowych warsztatów online z ekspertami z Capgemini i firm partnerskich oraz indywidualnych rozmów z mentorami.

Udział w programie „Nowy Rozdział” to szansa nie tylko dla uczestników, ale także dla wychowawców/rodziców zastępczych i pozostałych dzieci. Opiekunowie uczestników mogą wziąć udział w sesjach szkoleniowych online na temat zarządzania stresem i skutecznej autoprezentacji potwierdzonych certyfikatem. Placówka/rodzina zastępcza weźmie udział w loterii z możliwością wygrania komputera oraz otrzyma dostęp do nagrań z warsztatów dotyczących komunikacji i rekrutacji, z których mogą skorzystać inni podopieczni.

Zajęcia będą trwały w wybrane dni od września do grudnia 2020.

Przewidywane jest przyjęcie 21 uczestników.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz internetowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wq6idgCfa0-V7V0z13xNYRiJbn3wJx5MoCNqS6NbCnxUM0xOUVZCR0E0MkpOSUtXTlFM
TUZLWENMSS4u

Organizatorem Programu „Nowy Rozdział” jest Capgemini Polska sp. z o.o. Patronem medialnym jest Portal DomyDziecka.org

Do pobrania program w pdf

Więcej informacji w załączonym biuletynie oraz na stronie internetowej:
https://www.domydziecka.org/news/nowy_rozdzial_program_wspierajacy_usamodzielniajacych_sie
_podopiecznych_-_i_edycja

Pytania prosimy kierować na adres:
nowyrozdzial.csr@gmail.com

^ W górę

Program Dobry start – nabór wniosków od 1 sierpnia

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie (skrzynka podawcza) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.

Złożenie w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Pliki do pobrania:

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

Życzenia

^ W górę

Informacja o rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych w 2020r.

Wykaz przyznanych dofinansowań – turnus rehabilitacyjny 2020

Wykaz nieprzyznanych dofinansowań – turnus rehabilitacyjny 2020

^ W górę

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

^ W górę

Uwaga!

W związku z panującym stanem epidemii informujemy, iż pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie udzielają wsparcia telefonicznego w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek- piątek : 7.30- 15.30. pod nr tel. 62 747 74 60, 509 543 109, 724 555 018.

Istnieje też możliwość wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej, mailowej lub za pomocą innych komunikatorów i prawnego w formie mailowej.
Celem umówienia rozmowy z psychologiem lub potrzeby porady prawnej prosimy kontaktować się także z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod nr tel 62 747 74 60, 509 543 109, 724 555 018 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym PCPR w Jarocinie czynny jest do godz. 13.00.

Wnioski w systemie SOW oraz pisma poprzez ePUAP można składać całą dobę.

^ W góręLinki: