Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Wyniki konkursu plastycznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o wynikach w konkursie plastycznym na pracę promującą rodzicielstwo zastępcze 2020 r.

W kategorii klas IV -VI
1 miejsce zajęła Julia Adamczak kl. VI SP nr 2 w Jarocinie
2 miejsce zajęła Natalia Wolska kl. VI SP nr 3 w Jarocinie

W kategorii klas I- III
1 miejsce zajęła Jowita Witczak kl. II SP nr 3 w Jarocinie
2 miejsce równorzędnie zajęli Maja Szewczyk i Szymon Szewczyk kl. II – SP nr 3 w Jarocinie
3 miejsce zajęła Karolina Kuberka kl. III SP nr 3 w Jarocinie

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!!! O terminie wręczenia nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

^ W górę

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa aż do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną

Czas kampanii to skoordynowane działania na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie.

Wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Od 16 dni do 365

Walka o położenie kresu przemocy ze względu na płeć wobec kobiet powinna być kontynuowana z taką samą energią przez cały rok.

Tematy, którym poświęca się w tym roku szczególną uwagę:

 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami
 • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy
 • Przemoc w sytuacji pandemii

Więcej informacji – m.in. na stronie www.kampania16dni.pl

Jak radzić sobie ze stresem w domu i działania, które należy podjąć, jeśli ty lub członkowie twojej rodziny doświadczacie przemocy:

Pamiętaj, że izolacja społeczna, kwarantanna i dystans mogą mieć wpływ na samopoczucie psychiczne twoje i twojej rodziny.

W miarę możliwości ogranicz źródła stresu poprzez:

 • Szukanie informacji z wiarygodnych źródeł i redukowanie czasu poświęcanego na konsumowanie wiadomości (1–2 razy dziennie zamiast co godzinę).
 • Szukanie wsparcia rodziny i przyjaciół przez telefon, e-mail, sms itp.
 • W miarę możliwości utrzymuj codzienną rutynę i poświęć odpowiednią ilość czasu na aktywność fizyczną i sen.
 • Korzystaj z ćwiczeń relaksacyjnych (np. powolne oddychanie, medytacja, progresywne rozluźnienie mięśni, ćwiczenia uziemiające) w celu złagodzenia stresujących myśli i uczuć.
 • Bierz udział w czynnościach, które w przeszłości pomagały ci w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

Kobiety doświadczające przemocy mogą uznać za pomocne następujące rady:

 • Udaj się do rodziny i przyjaciół, którzy mogą udzielić ci praktycznego wsparcia (np. dać ci jedzenie lub zaopiekować się dziećmi), a także pomogą ci poradzić sobie ze stresem.
 • Opracuj plan bezpieczeństwa dla siebie i dzieci na wypadek nasilenia się przemocy. Powinien obejmować listę sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny, do których możesz zadzwonić lub poprosić o pomoc. Miej przygotowane ważne dokumenty, pieniądze, kilka rzeczy osobistych, które należy zabrać ze sobą, jeśli zostaniesz zmuszona do natychmiastowego wyjścia. Zaplanuj, jak wyjść z domu i uzyskać pomoc (np. transport, dokąd się udać).
 • Szukaj informacji o przemocy wobec kobiet, telefonów zaufania, pracowników socjalnych, najbliższym posterunku policji, schroniskach lub dostępnych usługach wsparcia. Bądź ostrożna, aby twój partner lub członkowie rodziny się o tym nie dowiedzieli, ponieważ może cię to narazić na niebezpieczeństwo.

Jeśli potrzebna jest interwencja, wezwij pomoc: 112 lub 997

Całą dobę zadzwonić możesz:

800-12-00-02 na Niebieską linię
600-07-07-17 do Centrum Praw Kobiet

Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej : Jarocin, ul. Dworcowa 2 , tel.62 747 74 60, ( od 7.30 do 15.30), 509 543 109, 724 555 018

W każdej gminie przy Ośrodkach Pomocy Społecznej ponadto funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

POTRZEBUJESZ POMOCY- zadzwoń!!!!!

^ W górę

Konkurs plastyczny – zmiany w regulaminie

Szanowni Państwu z uwagi na Państwa prośby o umożliwienie dostarczenia prac w ramach konkursu plastycznego w formie elektronicznej z uwagi na epidemię koronawirusa dokonaliśmy zmiany w regulaminie konkursu. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Pkt. V. 4. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, w godzinach 7.30 – 15.30) lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Z uwagi na epidemię koronawirusa dopuszcza się możliwość przesłania pracy pocztą elektroniczną (skan, zdjęcie pracy) w w/w terminie na adres e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl z zastrzeżeniem, że oryginał pracy należy zachować i dostarczyć do siedziby PCPR w Jarocinie w przypadku znalezienia się w gronie laureatów konkursu w terminie ustalonym z Organizatorem.

Do pobrania poprawiony regulamin.

^ W górę

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów Programu od 03.11.2020r. do dnia 16.11.2020r., a okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

^ W górę

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Szanowni Państwo informujemy, że od 12 października rusza pilotażowy konkurs plastyczny na pracę plastyczną promującą rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci ze szkół podstawowych mających siedzibę na terenie miasta Jarocin.

Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. Ponadto chcemy, aby konkurs przyczynił się do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży – uczestników konkursu oraz do zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej.

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna zostać wykonana dowolną techniką płaską na bloku technicznym (format A4), w orientacji poziomej. Na odwrocie pracy prosimy zapisać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły i dane oraz telefon kontaktowy do rodzic/opiekuna prawnego. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub przez szkołę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w dwóch kategoriach:

– klasy I, II i III szkoły podstawowej,

– klasa IV, V i VI szkoły podstawowej.

Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, a nagrodzone prace znajdą zastosowanie w materiałach promujących rodzicielstwo zastępcze. Ponadto informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na lokalnym portalu internetowym.

Na prace konkursowe czekamy do 20 listopada br.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

Pliki do pobrania:

^ W górę

UWAGA STUDENCI

Szanowni Państwo

Przypominamy, że 10 października upływa termin składania wniosków
w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski o dofinansowanie można składać przede wszystkim w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Jarocinie: Anna Michalak, Jagoda Przysiecka pod nr tel. (62) 505 37 33 lub 724 555 026.

^ W górę

Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” (powrót do zdrowia, powrót do pracy)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer:
22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Ważne: Poszukiwane są osoby, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Dokumenty do pobrania:

^ W górę

Program „Nowy Rozdział”

Podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zapraszamy do wzięcia udziału w Programie „Nowy Rozdział”. Program powstał z myślą o osobach młodych umieszczonych w pieczy zastępczej (16-25 lat), które stoją przed wyzwaniem rozpoczęcia dorosłego życia.

Odkrywanie siebie, swoich mocnych stron i talentów, doskonalenie stylu komunikacji, prezentacji i autoprezentacji, udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, tworzenia CV i uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej, a to wszystko podczas grupowych warsztatów online z ekspertami z Capgemini i firm partnerskich oraz indywidualnych rozmów z mentorami.

Udział w programie „Nowy Rozdział” to szansa nie tylko dla uczestników, ale także dla wychowawców/rodziców zastępczych i pozostałych dzieci. Opiekunowie uczestników mogą wziąć udział w sesjach szkoleniowych online na temat zarządzania stresem i skutecznej autoprezentacji potwierdzonych certyfikatem. Placówka/rodzina zastępcza weźmie udział w loterii z możliwością wygrania komputera oraz otrzyma dostęp do nagrań z warsztatów dotyczących komunikacji i rekrutacji, z których mogą skorzystać inni podopieczni.

Zajęcia będą trwały w wybrane dni od września do grudnia 2020.

Przewidywane jest przyjęcie 21 uczestników.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz internetowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wq6idgCfa0-V7V0z13xNYRiJbn3wJx5MoCNqS6NbCnxUM0xOUVZCR0E0MkpOSUtXTlFM
TUZLWENMSS4u

Organizatorem Programu „Nowy Rozdział” jest Capgemini Polska sp. z o.o. Patronem medialnym jest Portal DomyDziecka.org

Do pobrania program w pdf

Więcej informacji w załączonym biuletynie oraz na stronie internetowej:
https://www.domydziecka.org/news/nowy_rozdzial_program_wspierajacy_usamodzielniajacych_sie
_podopiecznych_-_i_edycja

Pytania prosimy kierować na adres:
nowyrozdzial.csr@gmail.com

^ W górę

Program Dobry start – nabór wniosków od 1 sierpnia

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie (skrzynka podawcza) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.

Złożenie w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Pliki do pobrania:

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W góręLinki:Skip to content