Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03.01.2022r. informujemy, że w dniu 07.01.2022r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

UWAGA

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
będzie nieczynny do dnia 07.01.2022r.

^ W górę

UWAGA

w dniu 31.12.2021r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie będzie czynne do godz. 13.00

^ W górę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

BIP – ogłoszenie

^ W górę

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 01.01.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym, w następujący sposób:

– w siedzibie PCPR do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi (od pierwszego dnia roboczego 2022r. – (od 3 stycznia 2022 r.),

– w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wsparcia SOW lub za pomocą platformy e-puap (od 1 stycznia 2022 r.),

– za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy doręczającej przesyłki (od pierwszego dnia roboczego 2022r. – (od 3 stycznia 2022 r.).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 14/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Do pobrania: Zarządzenie nr 14/2021

^ W górę

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.04.2021r. informujemy, że

w dniu 24.12.2021r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

PSYCHOLOG do współpracy poszukiwany

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje do stałej współpracy (umowa zlecenia) osoby na stanowisko : PSYCHOLOG

Do obowiązków w/w osoby będzie należeć :
– poradnictwo i pomoc psychologiczna w obszarze pieczy zastępczej,
– udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
– wsparcie merytoryczne pracowników Działu Wsparcia Rodziny

Oczekujemy:
– wyższego wykształcenia, dyplomu studiów wyższych na kierunku psychologia
– doświadczenia w pracy w obszarze pomocy dziecku i rodzinie
– dużej samodzielność w pracy i w podejmowaniu decyzji

Na złożenie ofert współpracy czekamy do 27 grudnia br.

^ W górę

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o wynikach konkursu plastycznego w ramach kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

W ramach konkursu do PCPR w Jarocinie przesłanych zostało 87 prac plastycznych. Rodzicielstwo zastępcze oczami dzieci ukazało nam różne oblicza prezentowanego zjawiska, za wszystkie bardzo dziękujemy!!!

Jury zdecydowało się nagrodzić:

1 miejsce: Julia Mazurek klasa IV, SP w Dobieszczyźnie

2 miejsce Oliwia Kulka klasa III, SP nr w Jarocinie

3 miejsce Olivier Mikołajczak klasa IV Sp w Mieszkowie

4 miejsce równorzędnie: Zofia Barczak klasa IV SP nr 4 w Jarocinie oraz Michał Nowicki klasa III Zespół Szkół Specjalnych

wyróżnienie Jowita Witczak klasa III SP nr 3 w Jarocinie

Dodatkowo jury konkursu zdecydowało o wyborze 12 prac konkursowych, które zasłużyły również na drobny upominek za udział w konkursie!!!

O terminie odbioru nagród rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 10.12.2021 r.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Fundacji EY

Dziękujemy za przesłane prace!!!

^ W górę

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W 2021 r przypada 30 rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Jest to międzynarodowa kampania organizowana przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership).

Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Świat bez przemocy jest możliwy, konieczne są jednak niezłomność, odwaga, wzajemne wsparcie i wspólne działanie.

Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m.in. poprzez: budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Warto zwrócić uwagę na działania Fundacji „Autonomia” w ramach kampanii 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2021roku, które są poświęcane m.in. sytuacji aktywistek w Białorusi, kobiet z niepełnosprawnościami oraz sytuacji dziewczyn i młodych kobiet.

Więcej informacji na ten temat, szczegółowy program działań można znaleźć na stronie http://kampania16dni.pl/o-kampanii/program-wydarzen-autonomii-w-2021-roku/

Szczególnie zachęcamy do zwrócenia uwagi na warsztaty WenDo w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”.WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2, (budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60, 509 543 109

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112.

POTRZEBUJESZ POMOCY- PRZYJDŹ lub ZADZWOŃ !!!!!

^ W górę

Konkurs plastyczny – przedłużenie terminu

Na prośbę uczestników konkursu oraz nauczycieli szkół przedłużamy termin zbierania prac w konkursie plastycznym w ramach kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Nowy termin składania prac do 30 listopada br. godz. 15.30 siedziba PCPR w Jarocinie ul. Dworcowa 2

Regulamin konkursu 2021 v2.pdf

^ W góręLinki:Skip to content