Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.03.2021r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I – od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.08.2021r.,
– Moduł II – od 01.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

^ W górę

OIK – 28.01.2021r. – nieczynny

Informujemy, że w dniu 28.01.2021r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W górę

Grand na wsparcie PCPR

^ W górę

Wnioski o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 01.01.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w następujący sposób:

– w siedzibie PCPR do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.),

– w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wsparcia SOW lub za pomocą platformy e-puap (od 1 stycznia 2021 r.),

– za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy doręczającej przesyłki (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 26/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

^ W górę

PCPR – 31.12.2020r. – czynne do 14.00

W dniu 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie czynne do 14.00.

^ W górę

OIK – 30.12.2020 – nieczynny

Informujemy, że w dniu 30.12.2020r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W górę

24 grudnia – PCPR będzie nieczynny

W dniu 24 grudnia 2020r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

W związku z przypadającym w sobotę, 26 grudnia, drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 14 maja 2020r. wyznaczył dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy.

^ W górę

Informacja – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuję, że PFRON przywrócił termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do Realizatorów Programu do dnia 07.12.2020r. Wnioski, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, zostaną rozpatrzone negatywnie.

^ W górę

Wyniki konkursu plastycznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o wynikach w konkursie plastycznym na pracę promującą rodzicielstwo zastępcze 2020 r.

W kategorii klas IV -VI
1 miejsce zajęła Julia Adamczak kl. VI SP nr 2 w Jarocinie
2 miejsce zajęła Natalia Wolska kl. VI SP nr 3 w Jarocinie

W kategorii klas I- III
1 miejsce zajęła Jowita Witczak kl. II SP nr 3 w Jarocinie
2 miejsce równorzędnie zajęli Maja Szewczyk i Szymon Szewczyk kl. II – SP nr 3 w Jarocinie
3 miejsce zajęła Karolina Kuberka kl. III SP nr 3 w Jarocinie

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!!! O terminie wręczenia nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

^ W górę

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa aż do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną

Czas kampanii to skoordynowane działania na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie.

Wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Od 16 dni do 365

Walka o położenie kresu przemocy ze względu na płeć wobec kobiet powinna być kontynuowana z taką samą energią przez cały rok.

Tematy, którym poświęca się w tym roku szczególną uwagę:

 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami
 • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy
 • Przemoc w sytuacji pandemii

Więcej informacji – m.in. na stronie www.kampania16dni.pl

Jak radzić sobie ze stresem w domu i działania, które należy podjąć, jeśli ty lub członkowie twojej rodziny doświadczacie przemocy:

Pamiętaj, że izolacja społeczna, kwarantanna i dystans mogą mieć wpływ na samopoczucie psychiczne twoje i twojej rodziny.

W miarę możliwości ogranicz źródła stresu poprzez:

 • Szukanie informacji z wiarygodnych źródeł i redukowanie czasu poświęcanego na konsumowanie wiadomości (1–2 razy dziennie zamiast co godzinę).
 • Szukanie wsparcia rodziny i przyjaciół przez telefon, e-mail, sms itp.
 • W miarę możliwości utrzymuj codzienną rutynę i poświęć odpowiednią ilość czasu na aktywność fizyczną i sen.
 • Korzystaj z ćwiczeń relaksacyjnych (np. powolne oddychanie, medytacja, progresywne rozluźnienie mięśni, ćwiczenia uziemiające) w celu złagodzenia stresujących myśli i uczuć.
 • Bierz udział w czynnościach, które w przeszłości pomagały ci w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

Kobiety doświadczające przemocy mogą uznać za pomocne następujące rady:

 • Udaj się do rodziny i przyjaciół, którzy mogą udzielić ci praktycznego wsparcia (np. dać ci jedzenie lub zaopiekować się dziećmi), a także pomogą ci poradzić sobie ze stresem.
 • Opracuj plan bezpieczeństwa dla siebie i dzieci na wypadek nasilenia się przemocy. Powinien obejmować listę sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny, do których możesz zadzwonić lub poprosić o pomoc. Miej przygotowane ważne dokumenty, pieniądze, kilka rzeczy osobistych, które należy zabrać ze sobą, jeśli zostaniesz zmuszona do natychmiastowego wyjścia. Zaplanuj, jak wyjść z domu i uzyskać pomoc (np. transport, dokąd się udać).
 • Szukaj informacji o przemocy wobec kobiet, telefonów zaufania, pracowników socjalnych, najbliższym posterunku policji, schroniskach lub dostępnych usługach wsparcia. Bądź ostrożna, aby twój partner lub członkowie rodziny się o tym nie dowiedzieli, ponieważ może cię to narazić na niebezpieczeństwo.

Jeśli potrzebna jest interwencja, wezwij pomoc: 112 lub 997

Całą dobę zadzwonić możesz:

800-12-00-02 na Niebieską linię
600-07-07-17 do Centrum Praw Kobiet

Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej : Jarocin, ul. Dworcowa 2 , tel.62 747 74 60, ( od 7.30 do 15.30), 509 543 109, 724 555 018

W każdej gminie przy Ośrodkach Pomocy Społecznej ponadto funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

POTRZEBUJESZ POMOCY- zadzwoń!!!!!

^ W góręLinki:Skip to content