Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Informacja

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
czynne do godz. 13:00.

^ W górę

Życzenia

^ W górę

720 720 020 – numer pomocy

720 720 020 to specjalny numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji oraz dla świadków przemocy, pod którym będzie można otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie. Numer 720 720 020 będzie czynny od 25.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Nadzór nad linią pełni doświadczona psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias.

Pod numerem telefonu i na anonimowym czacie będzie dostępny zespół specjalistów/tek: psychologów/żek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Linia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, dla osób które stosują przemoc i chcą poradzić sobie z tym problemem, a także dla obserwujący przemoc w swoim otoczeniu. Każda potrzebująca osoba będzie mogła zadzwonić porozmawiać, uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o problemie.

Kliknij na poniższy obrazek by go powiększyć.

^ W górę

Spotkanie z seniorami w Golinie i Mieszkowie

 W ramach działań profilaktycznych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadził kolejne spotkania z seniorami pt.:“O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”. Odbiorcami pierwszego spotkania w dniu 22.03.2022r byli członkowie Klubu społecznego “Sami Swoi”  w Golinie, natomiast w dniu 24.03.2022r.  Klubu samopomocy “Mieszko” w Mieszkowie.

Podczas spotkań wyjaśniano seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak reagować na to zjawisko oraz gdzie szukać pomocy. 

Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez wzgledu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy  i telefony.

Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Osób Starszych, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.

Jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest Ci smutno, coś cię trapi, odczuwasz pustkę i bezradność
* wysłuchamy,
* udzielimy informacji,
* pomożemy,
* zapewnimy dyskrecję i anonimowość

Telefon  22 635 09 54

“Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją  o połowę”

Godziny dyżurów telefonu:                Dyżur na temat choroby Alzheimera
poniedziałek: 17.00-20.00                   środa 14.00- 16.00
środa:            17.00- 20.00
czwartek:       17.00-20.00

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  Niebieska Linia pracuje przez całą dobę.

Telefon   800 120 002.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jarocin, ul. Dworcowa 2

Telefon 62 747 74 60,
509 543 109
od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30

Centrum Usług Społecznych przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Jarocin,ul. Wrocławska 39

Telefon 62 747 01 60,
od poniedziałku do piątku 8.00- 16.00

Komenda Powiatowa Policji, Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15

Telefon  47 775 52 00
Całą dobę

Potrzebujesz pomocy zadzwoń lub przyjdź!!!!!

^ W górę

Wykaz dofinansowań do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dane na dzień 16.03.2022r.

^ W górę

Informacja dla osób z Ukrainy

       Pomoc obywatelom Ukrainy w formie interwencji kryzysowej (poradnictwo, wsparcie, informacja) udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 2, Jarocin, w godzinach 7.30-15.30, numer kontaktowy 62 747 74 60 lub 509 543 109

Z uwagi na brak tłumacza j. ukraińskiego prosimy w miarę możliwości o kontakt przez osoby polskojęzyczne.

kontakt mailowy: pcpr@pcprjarocin.pl

Допомогу громадянам України у формі кризового втручання (консультування, підтримка, інформування) надають працівники Центру кризового втручання при Повітському центрі допомоги сім’ї, вул. Dworcowa 2, Jarocin, з 7.30 до 15.30, контактний телефон 62 747 74 60 або 509 543 109

У зв’язку з відсутністю перекладача з української мови, за можливості зв’яжіться з нами польськомовними особами.

Контактна адреса електронної пошти: pcpr@pcprjarocin.pl

Aby uniknąć bariery językowej oferowana jest pomoc psychologiczna  w języku ukraińskim przez następujące infolinie

Щоб уникнути мовного бар’єру, психологічну допомогу українською мовою пропонують за такими телефонами довіри

Centrum Medyczne Damiana:

Pomoc psychologiczna dla Ukrainców  (w języku ukraińskim) od godziny 8:00  do 20:00 przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 22 566 22 27.

Медичний центр Даміана:

Психологічна допомога для українців (українською мовою) з 8:00 до 20:00, 7 днів на тиждень, за телефоном 22 566 22 27.

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem:

Bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona w ramach telefonu zaufania. Pomoc udzielana w języku ukraińskim pod numerem +48 733 563 311 lub mail: twojpsycholog2@gmail.com

Фонд психологічної допомоги та соціальної освіти разом:

Безкоштовна психологічна допомога надається в рамках лінії довіри. Довідка надається українською мовою за номером +48 733 563 311 або на e-mail: twojpsycholog2@gmail.com

Polskie Forum Migracyjne :

Psychologiczna pomoc w języku ukraińskim pod numerem telefonu 669 981 038.  
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Środa 10.00 – 14.00                                              
Piątek 14.00 – 18.00

Польський міграційний форум:

Психологічна допомога українською мовою за номером 669 981 038. Понеділок 16.00 – 20.00 Середа 10.00 – 14.00 П’ятниця 14.00 – 18.00

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  telefon zaufania 116 111

Фонд «Ми даємо дітям сили» 116 111 гаряча лінія

^ W górę

Poszukujemy Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

W 2022r. Powiat Jarociński pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pilnie poszukuje 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które muszą spełniać łącznie 2 warunki:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 07.03.2022r. pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

UWAGA

Informujemy, że od dnia 01.03.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.08.2022r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.03.2022r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2021/2022

^ W górę

W 2022 roku obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypadają na okres od 21 lutego (poniedziałek) do 27 lutego (niedziela).

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja pomocy koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Specjaliści w tym czasie udzielają bezpłatnych porad prawnych i informacji o instytucjach udzielających pokrzywdzonym pomocy prawnej.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne informacje prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także organizacjach pozarządowych.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy w Jarocinie gdzie działa punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, który działa w godzinach od 13.00 do 14.00, na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znależć informacje dotyczące pełnionych dyżurów. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie możesz uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30

Pragniemy poinformować, że na terenie Jarocina istnieje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który znajduje się na Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1

Dla kogo pomoc?:

Pomoc udzielana jest osobom pokrzywdzonym lub świadkom przestępstwa w okresie do 5 lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do Ośrodka lub do 5 lat wystąpienia skutków przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, przestępstwa bankowego, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego, na tle seksualnym, innych wyrządzonych przez inne osoby lub instytucje.

Formy pomocy:

Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna. W ramach pomocy materialnej można uzyskać bony na odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, może być opłacony remont, czynsz, wyposażenie mieszkania, edukacja dzieci, przedszkole/ żłobek i in. Zapewniane jest całodobowe mieszkanie interwencyjne.

Jak uzyskać wsparcie?

Zgłosić się osobiście (po wcześniejszym umówieniu tel.) do Punktu Lokalnego w Jarocinie, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1
wtorek godz. 15.00-20.00
środa godz. 15.00-20.00
 Nr telefonu 735 977 600 czynny w godzinach pracy punktu

^ W górę

Po poradę, wsparcie, rozmowę do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Informujemy iż od miesiąca marca br wznawiamy porady prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego.

Porady będą obejmowały prawo rodzinne i opiekuńcze oraz porady prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Jakie sprawy sądowe są najczęstsze na gruncie przepisów prawa rodzinnego?

 • o rozwód,
 • o separację i zniesienie separacji,
 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • o podział majątku małżeńskiego,
 • o władzę rodzicielską, w tym ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy,
 • o alimenty, w tym o podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów,
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi rodziców, dziadków, innych osób,
 • o zmianę kontaktów lub zakazanie kontaktów,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • o ustalenie ojcostwa i in.

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce?

Przemoc domowa zachodzi wtedy, gdy członek gospodarstwa domowego próbuje wymusić uległość, wykorzystując swoją przewagę skłonić do określonego zachowania, bądź upokarza innych członków rodziny. Udowodnienie przemocy domowej bywa trudne, najczęściej uznaje się, że ma ona miejsce, gdy spełnione zostaną następujące cechy:
– relacje mają charakter podporządkowania, jedna ze stron wykorzystuje przewagę by zdominować drugą stronę,
– działania sprawcy są zamierzone,
– poprzez działania sprawcy następuje naruszenie dóbr osobistych i praw jednostki,
– działania sprawcy wywołują u ofiary poczucie krzywdy, bólu, cierpienia, narażają ofiarę na utratę zdrowia (także psychicznego) i życia.

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić?

Ofiary przemocy domowej powinny złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Rodzina, w której stwierdzono występowanie przemocy, powinna mieć uruchomioną procedurę tzw. niebieskiej karty- jest to oficjalny dokument, w którym wymieniane są fakty związane z przemocą, często też jest dowodem podczas rozpraw rozwodowych. Procedura ta ma charakter interwencyjno-pomocowy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy, możesz zadzwonić na “Niebieską linię”

Na terenie Powiatu Jarocińskiego możesz zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie do pracownika socjalnego, który udzieli pomocy i wsparcia w kryzysie, umówi do psychologa lub prawnika, możesz wykonać telefon do pracownika socjalnego w swojej gminie gdzie są powołane Zespoły Interdyscyplinarne ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas rozmowy konsultanci udzielą Ci wsparcia i porady.

 Kontakt z prawnikiem, który wyjaśni, jakie prawne kroki możesz podjąć jako ofiara przemocy w rodzinie możesz umówić pod nr telefonu: Tel. 62 747 74 60,   509 543 109
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2 (budynek dworca kolejowego, I piętro)

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń  i umów się na spotkanie
Dyżury prawnika i psychologa będą odbywały się popołudniami

^ W góręLinki:Skip to content