Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 12.04.2021r.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.03.2021r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I – od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.08.2021r.,
– Moduł II – od 01.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

^ W górę

OIK – 28.01.2021r. – nieczynny

Informujemy, że w dniu 28.01.2021r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W górę

Grand na wsparcie PCPR

^ W górę

Wnioski o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 01.01.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w następujący sposób:

– w siedzibie PCPR do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.),

– w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wsparcia SOW lub za pomocą platformy e-puap (od 1 stycznia 2021 r.),

– za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy doręczającej przesyłki (od pierwszego dnia roboczego 2021r. – tj. od 4 stycznia 2021 r.).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 26/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

^ W górę

PCPR – 31.12.2020r. – czynne do 14.00

W dniu 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie czynne do 14.00.

^ W górę

OIK – 30.12.2020 – nieczynny

Informujemy, że w dniu 30.12.2020r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel 62 505 46 06 w godz. od 7.30 do 15.30

^ W górę

24 grudnia – PCPR będzie nieczynny

W dniu 24 grudnia 2020r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

W związku z przypadającym w sobotę, 26 grudnia, drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 14 maja 2020r. wyznaczył dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy.

^ W górę

Informacja – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuję, że PFRON przywrócił termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do Realizatorów Programu do dnia 07.12.2020r. Wnioski, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, zostaną rozpatrzone negatywnie.

^ W górę

Wyniki konkursu plastycznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o wynikach w konkursie plastycznym na pracę promującą rodzicielstwo zastępcze 2020 r.

W kategorii klas IV -VI
1 miejsce zajęła Julia Adamczak kl. VI SP nr 2 w Jarocinie
2 miejsce zajęła Natalia Wolska kl. VI SP nr 3 w Jarocinie

W kategorii klas I- III
1 miejsce zajęła Jowita Witczak kl. II SP nr 3 w Jarocinie
2 miejsce równorzędnie zajęli Maja Szewczyk i Szymon Szewczyk kl. II – SP nr 3 w Jarocinie
3 miejsce zajęła Karolina Kuberka kl. III SP nr 3 w Jarocinie

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!!! O terminie wręczenia nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

^ W góręLinki:Skip to content